Живахекс МД

Живахекс МД е медицинско изделие – Class II b. Представлява готов за употреба разтвор, несъдържащ алдехиди и феноли. Активните му съставки са биоразградими. Третираните обекти могат да бъдат използвани незабавно след изтичане на експозиционното време без последващо изплакване с вода. Съдържа инхибитори на корозия и не уврежда устойчиви на алкохол повърхности.

ДЕЙСТВИЕ

Бактерицидно, микобактерицидно (вкл.Тbc), фунгицидно и вирусоцидно действие.

EN 14561, EN 14562, EN 14348, EN 14476, EN 13624, EN 13727

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Живахекс спрей се доставя като готов разтвор и трябва да се прилага в съответствие с препоръчителното време на експозиция, виж „Инструкция за употреба“. Дезинфекцията се извършва чрез напръскване, достатъчно омокряне на третираните повърхности с достатъчно количество разтвор. Може да се прилага и чрез потапяне на медицинските инструменти или изделия. Препоръчва се почистване на медицинските инструменти преди дезинфекция.

 

6.90 лв.