Живасепт S

Живасепт S представлява ефективна синергично действаща комбинация от алкохоли с широк спектър на действие при кратка експозиция. Съдържа комплекс от кожни омекотители и притежава изключително добра кожна поносимост дори и след многократна употреба. Препаратът е приятно ароматизиран. Активните му съставки са биоразградими.

ЖИВАСЕПТ S e предназначен за:
– хирургична дезинфекция на ръце в болнични и здравни заведения;
– хигиенна дезинфекция на ръце в болнични и здравни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, козметична, фармацевтична и др. индустрии, както и за бита;
– дезинфекция на кожа преди медицински манипулации.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Живасепт S е готов за употреба разтвор и се прилага чрез втриване в кожата на ръцете/тялото или омокряне с тампон.  Третираните кожни участъци трябва да са изцяло покрити с препарата в продължение на определеното експозиционно време, виж „Инструкция за употреба“. След прилагането на продукта не е необходимо изплакване с вода. Да се ползва далеч от запалими източници.

ДЕЙСТВИЕ

Бактерицидно (вкл.MRSA), микобактерицидно (вкл.TBC), вирусоцидно (Adeno, Noro, Vaccinia – вируси с обвивка) и фунгицидно действие (C.albicans, A.niger).

EN 1500, EN 12791, EN 1040, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14563, EN 14476, EN 13697

 

 

 

 

6.90 лв.17.20 лв.